Nasza misja

circular economy

Celem stowarzyszenia
jest działanie na rzecz:

  • Poprawy gospodarki odpadami, a w szczególności technologii ich odzysku, na obszarze rzeczpospolitej polskiej i unii europejskiej,
  • Poprawy bezpieczeństwa energetycznego RP, a w szczególności promowanie produkcji energii z krajowych surowców energetycznych i odzysku surowców energetycznych ze złóż antropogenicznych,
  • Racjonalizacji podejścia do odnawialnych źródeł energii i czystych technologii węglowych,
  • Ochrony środowiska na terenie rp ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji śląskiej i terenów poprzemysłowych,
  • Ochrony klimatu poprzez zmniejszenie emisji co2 i innych zanieczyszczę ze źródeł stacjonarnych,
  • Poszerzania świadomości społecznej względem nowych technologii energetycznych i gospodarki odpadami.
Udostępnij artykuł na: