Nasi eksperci

dr hab. Inż. Marcin Lutyński – piastuje stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice Śląskiej, specjalizuje się w obszarze Czystych Technologii Węglowych, wychwytu i składowania CO2, sorbentów mineralnych oraz wykorzystania odpadów w gospodarce obiegu zamkniętego i technologii zgazowania węgla.

dr Robert Jagodziński – posiada tytuł naukowy doktora w zakresie zarządzania (DBA), specjalizuje się w obszarze zarządzania projektami i zasobami ludzkimi oraz inżynierią przedsiębiorstw. Posiada długoletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty efektywności energetycznej oraz w gospodarce odpadami w obiegu zamkniętym.

dr Tomasz Siudyga – pracuje na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w obszarze technologii chemicznej, gospodarowania odpadami oraz w procesach katalitycznych. Laureat kilku międzynarodowych i krajowych nagród za rozwiązania technologiczne w obszarze przemysłu chemicznego i ochrony środowiska

dr inż. Jan Szpyrka – jest zastępcą kierownika Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów, na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Jest też wiceprzewodniczącym Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 226 ds. Mechanicznej Przeróbki Węgla. Ponadto jest członkiem Komisji Górniczej w Sekcji Przeróbki Kopalin działającej w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

mgr inż. Wojciech Urbańczyk posiada wykształcenie wyższe z zakresu Technologii Chemicznej o specjalności Karbochemia i Czyste Technologie Węglowe. Obecnie realizuje projekty naukowe badawcze oraz doktorat z zakresu przemysłowego zastosowania ubocznych produktów spalania
w myśl zasad gospodarki surowców w obiegu zamkniętym.

mgr inż. Paweł Woszczyk – posiada wykształcenie wyższe z zakresu Elektrotechniki o specjalności Elektroenergetyka. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pracy w Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu oraz w zakresie Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Udostępnij artykuł na: